Technický popis

Materiály:
- rámy posuvných okien, vodiace koľajnice a uzatváracie lišty z profilov z hliníkových zliatin v štandardnej farebnej úprave natur elox alebo biely komaxit (iné farby podľa stupnice RAL na zákazku.
- ostatné dielce z materiálov nepodliehajúcich povetrnostným vplyvom a UV žiareniu (nerez, plast)
- výplň najčastejšie zo skla hrúbky 4 mm, bezpečnostného lepeného skla s PVB fóliou, kaleného skla tl. 4 mm, izolačného dvojskla 16 mm a iných materiálov (polykarbonáty, plexi, Novodur, PVC apod.)

Skladba, konštrukcie a funkcie výrobku:
-
výplne sú vsadené a zasilikonováne do profilov opatrených kartáčikovým tesnením spojených plastovými rohovníky, v ktorých sú kolieska (nerezové samomazné ložiska s plastovou bandážou) zaišťujúce posun krídiel vo vodiacich koľajniciach a poistky proti vysadeniu
- 1 - 8 posuvných krídiel jazdia po spodnej koľajnici a sú vedené hornou koľajnicov rovnakého tvaru v úrovni zábradlia (nezasahujú do vnútorného priestoru lodžie). V spodnej koľajnici sú vyrazené drenážné otvory pre odtekanie dažďovej vody a topiaceho sa snehu
- bočné uzatváracie profily a konštrukcie vertikálných profilov zaisťujú takmer dokonalú tesnosť celej konštrukcie
- v spodnej a hornej rovine sú prieduchy pre trvalú infiltráciu

Technické údaje
Rozmery:
- max. rozmery zasklievaného priestoru 12,0 x 2,5 m
- pri kombinácii s pevnými oknami sa tieto rozmery môžu ďalej zvečšovať

Hmotnosť:
-
plošná - 14 kg.m-2 (pri použití Float 4 mm); 25 kg.m-2 (pri použití izolačného dvojskla 16 mm)
- na bežný meter - 23 kg (pri výške zasklenia 1,5 m a pri použití Float 4 mm); 40 kg (pri výšce zasklenia 1,5 m a pri použití izolačného dvojskla 16 mm)

Tepelne technické vlastnosti:
-
zníženie spotreby energie na vykurovanie

Stavebná realizácia

Spôsob osadenia výrobku:

- systém je pred vlastnou montážou skompletovaný, montáž sa vykonáva z vnútornej strany lodžie
- pripevnenie na konštrukciu lodžie a zábradlie sa vykonáva oceľovými alebo nylonovými kotvami do betonu a tehál
- pripevnenie na oceľový nosník pomocou šrúb do ocele

Prevádzka a údržba:
-
ľahká a rýchla ovladateľnosť
- udržovanie spodnej koľajnice v čistote pre ľahký a bezhlučnú prevádzku krídiel
- umývanie okien je uľahčené možnosťou vybratia krídiel

Dodavateľské a obchodné údaje

Pôvod: Švédsko
Realizácia objednávky: pred podpísaním zmluvy o dielo vykoná technik bezplatné zameranie, kontrolu stavu nosného prvku a cenovú ponuku
Dodacia lehota: 3 - 4 týždne od zloženia zálohy
Záručná lehota: 24 mesiacov na kompletnú dodávku ( okrem skla)
Životnost: min. 10 rokov, predpokladaná cca 50 rokov

Doprava: zaisťuje dodavateľ po dohode s objednávateľom

Termín a doba montáže: montáž s dodávkou, doba montáže cca 4 - 8 hod.