TERMOIZOLAČNÉ
       ROLETY

     

[Viac]

    ZASKLIEVANIE
      BALKÓNOV

       

   [Viac]

JEDNODUCHÉ LEXANOVÉ PRÍSTREŠKY
 

- Vyrábame a montujeme lexanové prístrešky na balkóny, loggie, schodišťa, vchody a pred verandy dverí
- Prístrešky oblukové alebo šikmé
- Prestrešenie lexanom z UV ochranou v troch najpoužívanejších oddieňoch - číry, mliečny a bronz
- Vysoký stupeň prehľadnosti a priepusnosti svetla
- Odolný proti pôsobeniu UV žiarenia
- Veľmi dobré mechanické vlastnosti
- Požiarna odolnosť
- Zastrešené konštrukcie s možnosťou kombinácie pevných aj posúvnych presklenných stien

Referencie: